Date:

Share:

Masjid Tujuh di Lokasi Khandaq

Related Articles

Madinah- Setelah meninggalkan lokasi jabal Uhud, destinasi berikutnya adalah Khandaq (parit), dan dalam sejarah strategi peperangan Khandaq ini dibuat oleh Salman Al-faris, dimana strategi yg dimunculkan oleh salman ini tidak sama sekali difikirkan oleh orang Arab saat itu.  

Dan di lokasi Khandaq ini terdapat Masjid tujuh merupakan masjid yang dibangun sebagai bentuk Penghormatan atas Perjuangan Rasulullah SAW.

Konon, tujuh tempat yang dijadikan Masjid Sab’ah (Masjid Tujuh) ini merupakan pos-pos penjagaan ketika terjadi perang Khandaq pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriyah atau 5 tahun sejak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dahulu Rasulullah pernah singgah dan bermalam di pos-pos ini. Pos-pos ini kemudian berkembang menjadi masjid-masjid kecil yang berjumlah tujuh bangunan, Masjid-masjid inilah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Sab’ah (Masjid Tujuh). 

Popular Articles