Kegiatan Harian

JADWAL KEGIATAN

NO JAM KEGIATAN
1. 03.30 – 04.10 Bangun Pagi dan Pembacaan Al-Qur’an
2. 04.00 – 04.15 Sholat Shubuh
3. 04.45 – 05.15 Muhadatsah Pagi
4. 05.15 – 05.45 Belajar pagi
5. 06.00 – 07.00 MCK dan Sarapan Pagi
6. 07.30 – 11.45 Masuk Kelas
7. 09.00 – 09.30 Istirahat Pertama
8. 11.00 – 11.45 Belajar
9. 12.00 – 13.00 Shalat Dhuhur
10. 13.00 – 13.45 Makan Siang
11. 14.00 – 14.45 Pelajaran Sore
12. 15.00 – 15.15 Shalat Ashar
13. 15.15 – 15.45 Pembacaan Al-Qur’an
14. 15.45 – 17.00 Pembersihan dan MCK
15. 17.00 – 17.45 Pembacaan Al-Qur’an
16. 17.45 – 18.30 Shalat maghrib
17. 18.15 – 18.30 Pembacaan Al-Qur’an Menurut Kamar Masing-masing
18. 18.30 – 19.30 Makan Malam
19. 19.30 – 19.45 Shalat Isya’
20. 19.45 – 20.00 Membaca Do’a bersama
21. 20.00 – 21.30 Belajar Malam
22. 21.45 – 22.00 Absen Malam
23. 22.00 – 03.45 Istirahat