Date:

Share:

Adakan Pengarahan Guna Menghadapi Ujian Lisan

Related Articles

Mantingan- Telah usai mengadakan kegiatan belajar mengajar  awal tahun. Santriwati Gontor Putri 1 mempersiapkan diri untuk menghadapi ujianGontor Putri, PMDG Putri 1, Pondok Gontor Putri, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Pondok Modern Putri, Pondok Pesantren, Pondok Pesantren Putri, Universitas Darussalam Gontor, UNIDA, UNIDA Putri, Kampus Mantingan 1, Gontori lisan awal semester periode 1437-1438. Disamping itu diadakannya pengarahan umum untuk para ustadzah dan santriwati kelas 6 KMI. Yang berlangsung di Auditorium Gontor Putri 1. Pengarahan tersebut diadakan pada hari selasa tanggal 08 November 2016 dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2016. Yang dihadiri oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Al-Ustadz Hasan Abdullah Sahal.

Selaku Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 dan Direktur Kulliyatul Muallimat Al-Islamiyah , Al- Ustadz Ahmad Suharto, MA dan Al-Ustadz Fairuz Subakir Ahmad, MA  menyampaikan teknisi pelaksaan dan disiplin ujiian lisan. Dalam pidatonya beliau berpesan bahwasanya ujian menjadi sebuah sistem yang tidak boleh ditinggalkan oleh KMI karena ujian diadakan untuk mendidik dan dengan ujian kita mampu meningkatkan kualitas santriwati. Menciptakan miliu belajar, mencintai ilmu, dan mampu Gontor Putri, PMDG Putri 1, Pondok Gontor Putri, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Pondok Modern Putri, Pondok Pesantren, Pondok Pesantren Putri, Universitas Darussalam Gontor, UNIDA, UNIDA Putri, Kampus Mantingan 1, Gontorimengetahui kemampuan belajar sendiri. Al-imtihaanu li-t-ta`allum wa laisa ta`allum lillimtihaan.. بالامتحان يكرم المرء أويهان

Dalam pidatonya, K.H Hasan Abdullah Sahal juga menyampaikan hidup ini tholabu-l-ilmi. Berpendidikan, berakidah, dan berpegang teguh dengan keimanan masing-masing. Uthlubi-l-ilma minal mahdi ilaa-l-lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat. k-y

Popular Articles