Date:

Share:

Inilah Salah Satu Cara Gontor dalam Mendidik Santrinya

Related Articles

Landasan filosofis pendidikan di Gontor mengedepankan pendidikan dari sekedar pengajaran. Berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang ada di Gontor akan berintegrasi satu sama lain dalam mendidik karakter serta pribadi santrinya. Salah satu cara dalam mendidik santri adalah dengan ujian pelajaran sore yang merupakan ujian bagi materi pelajaran tambahan selain pelajaran pagi.

IMG_0082
Ustadz Ahmad Suharto, M.Pd.I menyampaikan pengarahan pada guru dan kelas 5

“Ujian ini fungsinya untuk mendidik, itu lebih penting daripada sekedar mengetahui nilai yang dicapai oleh anak-anak. Lewat ujian anak belajar lebih baik. Maka ujian mempunyai target membentuk miliu untuk belajar dan juga menanamkan semangat belajar. Membentuk cara belajar, menumbuhkan cinta kepada ilmu dalam jiwa anak.” jelas Wakil Pengasuh Gontor Putri kampus 1, Ustadz Suharto, saat menyampaikan pengarahan ujian pelajaran sore.

Ujian lisan pelajaran sore bagi kelas 1 dan 1 Intensif telah berlangsung pada hari Jum’at (31/3) lalu. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tulis bagi kelas 1-5 KMI pada hari Sabtu (1/4) hingga Rabu (5/4). Untuk akhir tahun ajaran, ujian pelajaran sore diadakan dalam 2 waktu. Bagi santriwati kelas 1-4, ujian tulis diadakan pada pukul 14.00-14.45 W.I.B. Sedangkan kelas 5 diadakan pada malam harinya pukul 20.15-21.00 W.I.B., dikarenakan bertugas sebagai panitia dan pengawas ujian yang membantu para ustadzah di siang hari.

Adapun materi ujian kelas 1-4 meliputi Tamrin Lughoh, Nahwu, Shorof, Muthola’ah, English Course, Muhadatsah Arab dan Inggris. Dan untuk materi kelas 5 diantaranya; Kasyful Mujam al-‘Arabii, Kasyful Mu’jam al-Mufahrosy, dan Opening Oxford Dictionary.kholifah

Popular Articles